Өнөр жай шаймандары

welding machine

ширетүүчү машина

frequency converter

жыштык өзгөрткүч

power supply

электр камсыздоо

network switch

тармак которгучу

network base station

тармактык станция

case heat dissipation

жылуулуктун бөлүнүшү

Virtual money miner

Виртуалдык акча казуучу

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner